Aanmelden

Aanmelden per mail

praktijkvoorpsychotherapiedelange@outlook.com

Na aanmelding via mail zal ik u bellen of mailen om af te stemmen over een intakegesprek of verwijzen naar iemand anders. Vermeld bij voorkeur geen privacygevoelige informatie in de mail (zie privacystatement), maar wel uw telefoonnummer.

Na uw aanmelding krijgt u binnen 5 werkdagen een indicatie wanneer u terecht kunt voor een intake. U neemt naar het eerste gesprek een verwijsbrief van uw huisarts mee met een voorlopig ingevulde DSM-V code en een geldig identiteitsbewijs.

Wachttijden per april 2020

Op dit moment staan er al mensen op de wachtlijst. Wanneer er weer ruimte vrij komt zal ik dit aangeven op mijn website.