Tarieven en vergoedingen

Behandeltarieven 2023

Onderstaand overzicht gaat over ambulante zorg bij een psychotherapeut kwaliteitssectie II, waar ik met mijn praktijk onder val:

Type consult Tijdsduur Tarief
Diagnostiek 5 tot 15 €40,87
Diagnostiek 15 tot 30 €71,65
Diagnostiek 30 tot 45 €122,37
Diagnostiek 45 tot 60 €172,98
Diagnostiek 60 tot 75 €199,34
Behandeling 5 tot 15 €32,61
Behandeling 15 tot 30 €59,17
Behandeling 30 tot 45 €103,26
Behandeling 45 tot 60 €147,95
Behandeling 60 tot 75 €176,30


Vergoedingen 2023

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe manier waarop behandeling in de geestelijke gezondheidszorg bekostigd wordt. In het zorgprestatiemodel is afgesproken op welke wijze u uw zorg vergoed krijgt en en hoe behandelaren zorg in rekening moeten brengen. Er staan tevens afspraken in over hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat enkel over de vergoeding, niet over welke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. Uitgangspunten van het zorgprestatiemodel zijn eenvoudige regels en duidelijke rekeningen, ook voor u als client.

Voor verdere info: lvvp.info/wp-content/uploads/2021/12/LVVP-clie%CC%88nten-folder-2022-digitaal-DEF.pdf (informatiefolder voor clienten).

Om zorg vergoed te krijgen heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig. Voor de geestelijke gezondheidszorg is sprake van een algemeen eigen risico. Deze bedraagt 385 euro per kalenderjaar. Ik werk contractvrij , wat wil zeggen dat ik geen contracten heb afgesloten met Zorgverzekeraars. Ook bij contractvrij werken heeft u recht op een vergoeding. Dat heet dan vergoeding op restitutie basis. Dat wil zeggen dat u de door u gemaakte kosten voor behandeling zelf declareert bij uw Zorgverzekeraar. Welk deel u van uw Zorgverzekeraar vergoed krijgt hangt af van uw polis (natura of restitutie) en kunt u navragen bij uw Zorgverzekeraar. Mijn praktijk hanteert 100% van het NZA tarief.

Niet vergoede zorg

Soms kan er geen diagnose gesteld worden volgens de DSM-V classificatie en ook vallen bepaalde diagnoses buiten het basispakket van de zorgverzekeraars. Als er toch een indicatie voor psychotherapie is gaat het om zogeheten overige producten of overige zorgproducten. In dat geval hanteer ik dezelfde NZA tarieven als bij de vergoede zorg.

Supervisie

Individuele supervisie: 110 euro (45 minuten). Supervisie is vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur (1 volle werkdag) voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging 50 euro bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Zie de bijlage voor een verdere toelichting op de betalingsvoorwaarden.