Behandelingen

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen u als cliënt en de therapeut staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.
Belangrijk is dat een psychotherapeutische behandeling niet iets is dat u op een passieve wijze ondergaat. Om verbeteringen of veranderingen te bewerkstelligen is motivatie, inzet en soms lef nodig. U hoeft het echter niet alleen te doen: de psychotherapeut steunt, benoemt dingen die opvallen, legt verbanden en stelt vragen om het proces van zelfonderzoek op gang te brengen en/of te bevorderen. Alleen als psychotherapie door een BIG-geregistreerde psychotherapeut wordt verricht, voldoet deze aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn vastgesteld.

Binnen mijn praktijk bied ik behandelingen voor uiteenlopende klachten, zowel binnen de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GB-GGZ) als binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (S-GGZ).  Klachten waarmee u zich o.a kan aanmelden zijn: angst, paniek, somberheid/depressie, trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

Er zijn verschillende technieken uit verschillende therapie stromingen. Van de therapievormen die ik gebruik zijn schematherapie, cognitieve gedragstherapie, Imaginaire Rescripting en EMDR de belangrijkste. Ook E-Health kan als onderdeel binnen een therapie traject worden ingezet, waarbij ook online therapie tot de mogelijkheden behoort.  Hieronder staat een korte beschrijving van de meest gebruikte behandelmethoden en technieken.

Het behandelaanbod van de praktijk is niet toereikend voor ernstige psychotische problematiek, suicidaliteit en ernstige verslavings- of agressie problemen.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op het leren herkennen en veranderen van lang bestaande gedragspatronen waar je last van hebt. De oorsprong van deze patronen is vaak te vinden in het verleden, vaak door negatieve ervaringen. Dit kan leiden tot hardnekkige en negatieve overtuigingen over jezelf en/of de omgeving. Deze overtuigingen worden schema's genoemd. In schematherapie ga je uitzoeken waar deze heftige gevoelens en gedachten vandaan komen en leer je uiteindelijk een andere manier te ontwikkelen om hier mee om te gaan.

Voor verdere informatie: www.schematherapie.nl/

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij vooral verandering van problemen plaatsvindt door het veranderen van gedrag en (negatieve) gedachten.

Voor verdere informatie : www.vgct.nl/patienteninformatie.

EMDR

EMDR is een behandelmethode die vooral gebruikt wordt om traumatische ervaringen te verwerken.

Voor verdere informatie: www.emdr.nl/wat-is-emdr/