Werkwijze

Tijdens de eerste bijeenkomsten bespreken we uw reden om in behandeling te komen, uw leefsituatie en achtergrond. Daarna maken we een behandelplan, waarin we afspreken wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen.

Als we het samen eens zijn over het vastgestelde behandelaanbod dan start de therapie. Tijdens de therapie wordt de behandeling gezamenlijk geevalueerd. De therapie wordt ook besproken tijdens intervisie overleg met andere behandelaren. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de behandeling gewaarborgd.

Gedurende de therapie wordt er op een aantal vaste meetmomenten vragenlijsten toegezonden die uw klachten en uw welzijn meten. Na invulling worden deze gelezen door uw therapeut en aan uw dossier gekoppeld. Op deze manier hebben we een extra check of de therapie behulpzaam is. Dit systeem heet Routine Outcome Monitoring (ROM) en ook daarmee voldoet de praktijk aan de landelijke kwaliteitseisen.

Aan het einde van de therapie wordt besproken wat er is bereikt en hoe u dit in het dagelijks leven vast kunt houden.