Tarieven en vergoedingen

Behandeltarieven 2023

Onderstaand overzicht gaat over ambulante zorg bij een psychotherapeut kwaliteitssectie II, waar ik met mijn praktijk onder val:

Type consult

Tijdsduur

Tarief

Diagnostiek

5 tot 15

€40,87

Diagnostiek

15 tot 30

€71,65

Diagnostiek

30 tot 45

€122,37

Diagnostiek

45 tot 60

€172,98

Diagnostiek

60 tot 75

€199,34

Behandeling

5 tot 15

€32,61

Behandeling

15 tot 30

€59,17

Behandeling

30 tot 45

€103,26

Behandeling

45 tot 60

€147,95

Behandeling

60 tot 75

€176,30

 

Vergoedingen 2023/2024

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe manier waarop behandeling in de geestelijke gezondheidszorg bekostigd wordt. In het zorgprestatiemodel is afgesproken op welke wijze u uw zorg vergoed krijgt en en hoe behandelaren zorg in rekening moeten brengen. Er staan tevens afspraken in over hoe de rekening betaald moet worden. Het zorgprestatiemodel gaat enkel over de vergoeding, niet over welke zorg u krijgt of hoe u die krijgt. Uitgangspunten van het zorgprestatiemodel zijn eenvoudige regels en duidelijke rekeningen, ook voor u als client.

Voor verdere info: lvvp.info/wp-content/uploads/2021/12/LVVP-clie%CC%88nten-folder-2022-digitaal-DEF.pdf (informatiefolder voor clienten).

Om zorg vergoed te krijgen heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig. Voor de geestelijke gezondheidszorg is sprake van een algemeen eigen risico. Deze bedraagt 385 euro per kalenderjaar. Ik werk deels contractvrij, wat wil zeggen dat ik met een paar verzekeraars contracten heb afgesloten. Ook bij contractvrij werken heeft u recht op een vergoeding. Dat heet dan vergoeding op restitutie basis. Dat wil zeggen dat u de door u gemaakte kosten voor behandeling zelf declareert bij uw Zorgverzekeraar. Welk deel u van uw Zorgverzekeraar vergoed krijgt hangt af van uw polis (natura of restitutie) en kunt u navragen bij uw Zorgverzekeraar. Ook ga ik graag met u in overleg over het deel dat niet door de verzekeraar wordt vergoed, om samen tot een passende oplossing te komen.

Verzekeraars waar ik in 2024 een contract mee heb afgesloten zijn:

- Anderzorg, Menzis, Hema en VinkVink

- Zorg en Zekerheid

- DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland en In Twente. 

Niet vergoede zorg

Soms kan er geen diagnose gesteld worden volgens de DSM-V classificatie en ook vallen bepaalde diagnoses buiten het basispakket van de zorgverzekeraars. Als er toch een indicatie voor psychotherapie is gaat het om zogeheten overige producten of overige zorgproducten. In dat geval hanteer ik dezelfde NZA tarieven als bij de vergoede zorg.

Supervisie

Individuele supervisie: 110 euro (45 minuten). Supervisie is vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur (1 volle werkdag) voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging 65 euro bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Zie de bijlage voor een verdere toelichting op de betalingsvoorwaarden.