Tarieven en vergoedingen

Behandeltarieven 2024

Onderstaand overzicht gaat over ambulante zorg bij een psychotherapeut kwaliteitssectie II, waar ik met mijn praktijk onder val:

NZa-tarieven psychotherapeut

in kwaliteitsstatuut sectie II

 
 

Prestatiecode

Consulttype

 Duur vanaf

 Tarief

 

CO0050

Diagnostiek

5

42,93

 

CO0115

Behandeling

5

34,53

 

CO0180

Diagnostiek

15

75,41

 

CO0245

Behandeling

15

62,65

 

CO0310

Diagnostiek

30

129,32

 

CO0375

Behandeling

30

109,37

 

CO0440

Diagnostiek

45

183,07

 

CO0505

Behandeling

45

156,72

 

CO0570

Diagnostiek

60

211,06

 

CO0635

Behandeling

60

186,80

 

CO0700

Diagnostiek

75

257,87

 

CO0765

Behandeling

75

230,38

 

CO0830

Diagnostiek

90

315,90

 

CO0895

Behandeling

90

281,27

 

CO0960

Diagnostiek

120

440,15

 

CO1025

Behandeling

120

402,66

 

 

Om zorg vergoed te krijgen heeft u een geldige verwijsbrief van uw huisarts nodig. Voor de geestelijke gezondheidszorg is sprake van een algemeen eigen risico. Deze bedraagt 385 euro per kalenderjaar. Ik werk deels contractvrij, wat wil zeggen dat ik met een paar verzekeraars contracten heb afgesloten. Ook bij contractvrij werken heeft u recht op een vergoeding. Dat heet dan vergoeding op restitutie basis. Dat wil zeggen dat u de door u gemaakte kosten voor behandeling zelf declareert bij uw Zorgverzekeraar. Welk deel u van uw Zorgverzekeraar vergoed krijgt hangt af van uw polis (natura of restitutie) en kunt u navragen bij uw Zorgverzekeraar. Ook ga ik graag met u in overleg over het deel dat niet door de verzekeraar wordt vergoed, om samen tot een passende oplossing te komen.

Verzekeraars waar ik in 2024 een contract mee heb afgesloten zijn:

- Anderzorg, Menzis, Hema en VinkVink

- Zorg en Zekerheid

- DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland en In Twente. 

Niet vergoede zorg

Soms kan er geen diagnose gesteld worden volgens de DSM-V classificatie en ook vallen bepaalde diagnoses buiten het basispakket van de zorgverzekeraars. Als er toch een indicatie voor psychotherapie is gaat het om zogeheten overige producten of overige zorgproducten. In dat geval hanteer ik dezelfde NZA tarieven als bij de vergoede zorg.

Supervisie

Individuele supervisie: 110 euro (45 minuten). Supervisie is vrijgesteld van BTW.

Annuleren
Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient dit minimaal 24 uur (1 volle werkdag) voor de betreffende afspraak te gebeuren. Indien een afspraak te laat wordt afgemeld, wordt ongeacht de reden van afzegging 65 euro bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Zie de bijlage voor een verdere toelichting op de betalingsvoorwaarden.